Queen for Seven Days: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

สาวน้อยที่เป็นลูกสาวของพระราชเลขาคู่ใจของกษัตริย์ “ชินแชกยอง (พระมเหสีดันยอง)” (พัคมินยอง) ต้องปลอมเป็นชายทั้ง ๆ ที่บิดาสั่งห้ามแล้วแท้ ๆ จนไปพบกับ “องค์ชายจินซอง (พระนามจริง ‘อียอก’ หรือ ‘พระราชาจุงจง’)” (ยอนอูจิน) น้องชายของกษัตริย์ที่โหดร้ายทารุณอย่าง “องค์ชายยอนซัน (พระนามจริง ‘อียูง’)” (อีดงกอน) และจะต้องถูกอภิเษกกับองค์ชายทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าใดนักตามรับสั่งของพระพันปี เนื่องด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ความสัมพันธ์นั้นก็ค่อย ๆ กลายเป็นความรัก แชกยองจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมด แต่เรื่องราวไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เพราะอะไรเธอจึงได้ชื่อว่า “เป็นพระมเหสีที่ครองบัลลังก์ที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์”

 • 1 - 1
  Ep1 May. 28, 2024
 • 1 - 1
  Ep1 May. 28, 2024
 • 1 - 2
  Ep2 May. 28, 2024
 • 1 - 2
  Ep2 May. 28, 2024
 • 1 - 3
  Ep3 May. 28, 2024
 • 1 - 3
  Ep3 May. 28, 2024
 • 1 - 4
  Ep4 May. 28, 2024
 • 1 - 4
  Ep4 May. 28, 2024
 • 1 - 5
  Ep5 May. 28, 2024
 • 1 - 5
  Ep5 May. 28, 2024
 • 1 - 6
  Ep6 May. 28, 2024
 • 1 - 6
  Ep6 May. 28, 2024
 • 1 - 7
  Ep7 May. 28, 2024
 • 1 - 7
  Ep7 May. 28, 2024
 • 1 - 8
  Ep8 May. 28, 2024
 • 1 - 8
  Ep8 May. 28, 2024
 • 1 - 9
  Ep9 May. 28, 2024
 • 1 - 9
  Ep9 May. 28, 2024
 • 1 - 10
  Ep10 May. 28, 2024
 • 1 - 10
  Ep10 May. 28, 2024
 • 1 - 11
  Ep11 May. 28, 2024
 • 1 - 11
  Ep11 May. 28, 2024
 • 1 - 12
  Ep12 May. 28, 2024
 • 1 - 12
  Ep12 May. 28, 2024
 • 1 - 13
  Ep13 May. 28, 2024
 • 1 - 13
  Ep13 May. 28, 2024
 • 1 - 14
  Ep14 May. 28, 2024
 • 1 - 14
  Ep14 May. 28, 2024
 • 1 - 15
  Ep15 May. 28, 2024
 • 1 - 15
  Ep15 May. 28, 2024
 • 1 - 16
  Ep16 May. 28, 2024
 • 1 - 16
  Ep16 May. 28, 2024
 • 1 - 17
  Ep17 May. 28, 2024
 • 1 - 17
  Ep17 May. 28, 2024
 • 1 - 18
  Ep18 May. 28, 2024
 • 1 - 18
  Ep18 May. 28, 2024
 • 1 - 19
  Ep19 May. 28, 2024
 • 1 - 19
  Ep19 May. 28, 2024
 • 1 - 20
  Ep20 May. 28, 2024
 • 1 - 20
  Ep20 May. 28, 2024
 • 1 - 21
  Ep21 May. 28, 2024
 • 1 - 21
  Ep21 May. 28, 2024
 • 1 - 22
  Ep22 May. 28, 2024
 • 1 - 22
  Ep22 May. 28, 2024
 • 1 - 23
  Ep23 May. 28, 2024
 • 1 - 23
  Ep23 May. 28, 2024
 • 1 - 24
  Ep24 May. 28, 2024
 • 1 - 24
  Ep24 May. 28, 2024
 • 1 - 25
  Ep25 จบ May. 28, 2024
 • 1 - 25
  Ep25 จบ May. 28, 2024

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published