Hawaii Five-O Season 5: Season 5

Your rating: 0
5 1 vote

Hawaii Five-O เป็นเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Five-O ที่ตั้งขึ้นอย่างกระทันหัน โดยผู้ว่าการรัฐฮาวาย หลังอดีตนายตำรวจเกษียญอายุที่เป็นที่นับถือ (พ่อของ Steve McGarrett) ถูกผู้ก่อการร้ายระดับโลกบุกเข้าไปสังหารถึงในบ้านพัก

 • 5 - 1
  Ep1 May. 26, 2024
 • 5 - 2
  Ep2 May. 26, 2024
 • 5 - 3
  Ep3 May. 26, 2024
 • 5 - 4
  Ep4 May. 26, 2024
 • 5 - 5
  Ep5 May. 26, 2024
 • 5 - 6
  Ep6 May. 26, 2024
 • 5 - 7
  Ep7 May. 26, 2024
 • 5 - 8
  Ep8 May. 26, 2024
 • 5 - 9
  Ep9 May. 26, 2024
 • 5 - 10
  Ep10 May. 26, 2024
 • 5 - 11
  Ep11 May. 26, 2024
 • 5 - 12
  Ep12 May. 26, 2024
 • 5 - 13
  Ep13 May. 26, 2024
 • 5 - 14
  Ep14 May. 26, 2024
 • 5 - 15
  Ep15 May. 26, 2024
 • 5 - 16
  Ep16 May. 26, 2024
 • 5 - 17
  Ep17 May. 26, 2024
 • 5 - 18
  Ep18 May. 26, 2024
 • 5 - 19
  Ep19 May. 26, 2024
 • 5 - 20
  Ep20 May. 26, 2024
 • 5 - 21
  Ep21 May. 26, 2024
 • 5 - 22
  Ep22 May. 26, 2024
 • 5 - 23
  Ep23 May. 26, 2024
 • 5 - 24
  Ep24 May. 26, 2024
 • 5 - 25
  Ep25 May. 26, 2024

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published