24 Hours Season 2 (2002) 24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2: Season 2

Your rating: 0
8 1 vote

24 ชั่วโมงอันตราย ซีรี่ส์สุดมันส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ แจ็ก บาวเออร์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้าย (CTU.) กับภารกิจสุดโหดที่ไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งจุดเด่นของซีรี่ย์เรื่องนี้คือการดำเนินเรื่อง “ตามเวลาจริง!!”

 • 2 - 1
  EP1 May. 24, 2024
 • 2 - 2
  EP2 May. 24, 2024
 • 2 - 3
  EP3 May. 24, 2024
 • 2 - 4
  EP4 May. 24, 2024
 • 2 - 5
  EP5 May. 24, 2024
 • 2 - 6
  EP6 May. 24, 2024
 • 2 - 7
  EP7 May. 24, 2024
 • 2 - 8
  EP8 May. 24, 2024
 • 2 - 9
  EP9 May. 24, 2024
 • 2 - 10
  EP10 May. 24, 2024
 • 2 - 11
  EP11 May. 24, 2024
 • 2 - 12
  EP12 May. 24, 2024
 • 2 - 13
  EP13 May. 24, 2024
 • 2 - 14
  EP14 May. 24, 2024
 • 2 - 15
  EP15 May. 24, 2024
 • 2 - 16
  EP16 May. 24, 2024
 • 2 - 17
  EP17 May. 24, 2024
 • 2 - 18
  EP18 May. 24, 2024
 • 2 - 19
  EP19 May. 24, 2024
 • 2 - 20
  EP20 May. 24, 2024
 • 2 - 21
  EP21 May. 24, 2024
 • 2 - 22
  EP22 May. 24, 2024
 • 2 - 23
  EP23 May. 24, 2024
 • 2 - 24
  EP24 May. 24, 2024

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published